TOCYNNAU O £45.42 (+ £3.80 ffi trafodion)

Ar ôl y cyhoeddiad diweddar am eu halbwm stiwdio newydd sydd ar ddod, Bauhaus Staircase, bydd arloeswyr Synth Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) yn mynd ar daith 22 o hyd rhwng mis Chwefror a mis Mawrth.

Drwy hawliau, dylai OMD fod yn lled-ymddeol, gan berfformio clasuron fel Enola Gay a Maid Of Orleans ar gylchdaith yr ŵyl hiraethus fel cymaint o gyfoedion. Yn hytrach, maen nhw wedi creu albwm nodedig sy'n deilwng o'u gwaith gorau.

"Rydyn ni mor gyffrous i allu teithio eto gydag albwm newydd sbon i'w arddangos," meddai Andy McCluskey. "Mae chwe blynedd wedi mynd heibio ers i ni ddysgu caneuon newydd ar gyfer perfformiadau byw. Bydd y caneuon o Bauhaus Staircase yn ffitio'n hyfryd i'n rhestr setiau - mae'n rhaid i ni ddewis pa bump i'w chwarae, gan fod yn rhaid i ni drin pobl i'r hits hefyd!"

Daw'r gefnogaeth i'r sioe gan Walt Disco.

UWCHRADDIO SEDD BOCS A LLETYGARWCH

Awydd tipyn ychwanegol o glitz a glamor ar gyfer y noson? VIP Box Seats a Corporate Hospitality ar gael ar gyfer sioeau dethol. Cysylltwch â Events@TheAmbassadors.com am fwy o wybodaeth.