Ble Rydym yn Gweithio

Calon Bae Copr

Lletygarwch

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau lletygarwch i berffeithio ymhellach eich profiad amser sioe, boed hynny yng nghwmni teulu a ffrindiau, neu i gymell a gwobrwyo staff a chleientiaid. Ein Lolfa Lletygarwch Aur Gŵyr yw'r ffordd berffaith o brofi'r profiadau lletygarwch gorau yn Arena Abertawe.

Lolfa Lletygarwch Aur Gŵyr

Digwyddiadau

Mae Arena Abertawe wedi'i chynllunio gyda'r swyddogaethau mwyaf mewn golwg. P'un a ydych yn sefydliad sy'n chwilio am le ar gyfer eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, neu'n dymuno cael lleoliad amlweddog gyda galluoedd arddangos helaeth, mae gan ganolfan arena nifer fawr o gyfleoedd i sicrhau bod eich digwyddiad yn gweithio sut bynnag y byddwch yn ei ragweld.

Mae gennym ddeg ystafell gyfarfod bwrpasol o wahanol feintiau, Lolfa FSG aml-ddefnydd agos, a thri chyfathrach gwasgarog gydag amwynderau a chyfleusterau llawn drwyddi draw.

I gael rhagor o wybodaeth am y lleoliad, gweler 'Y Lleoliad'.

Partneriaethau

Yn eistedd yng nghanol Bae Copr, rydym mewn safle berffaith i groesawu gwesteion a chleientiaid newydd yn ogystal â darparu profiadau pwrpasol a chyfleoedd unigryw i ddarpar bartneriaid. Gyda chyfoeth o wybodaeth a safle allweddol yn y farchnad, mae pob partneriaeth yn cael ei thrin yn bersonol ac ymdrech i sicrhau llwyddiant ar y cyd.

Os hoffech holi ymhellach am bartneriaethau, cysylltwch â CherylMcclurg@atgentertainment.com

Cofrestrwch i'n cylchlythyr corfforaethol yma.