Yn cael ei weithredu gan  Grŵp Theatr yr Ambassador, yn cynnig hyd at 200 o berfformiadau’r flwyddyn ar draws cerddoriaeth, comedi, theatr ac e-chwaraeon ynghyd â chynadleddau a digwyddiadau. Datblygiad yr Arena yw’r cyflawniad mwyaf arwyddocaol yng ngham un ardal adfywiol ardal Bae Copr yng nghanol dinas Abertawe.

Mae’r Arena yn goron ar y cyfan o fewn parc arfordirol 1.1 erw – y parc newydd cyntaf yng nghanol y ddinas ers oes Fictoria – ac wedi’i amgylchynu gan fwytai annibynnol newydd, fflatiau, dau faes parcio aml-lawr newydd a phont ‘porth’ nodedig sy’n ymestyn dros Heol Ystumllwynarth, gan gysylltu canol y ddinas â Marina Abertawe, y traeth a llwybr arfordirol enwog y rhanbarth.

Mae'r Arena hefyd yn rhan o brosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn.

Sefydlwyd ein gweithredwr, Ambassador Theatre Group, yn y DU ym 1992 ac mae wedi tyfu i fod yn gwmni theatr byw mwyaf blaenllaw y byd, sy'n cwmpasu pob agwedd o'r diwydiant: rheoli lleoliadau, platfform tocynnau a chynhyrchu sioeau arobryn.