Ymarferoldeb, Cynhesrwydd a Cheinder

Byd o Adloniant Byw

Y Gofod Digwyddiadau

Mae natur fodiwlaidd yr Awditoriwm yn rhoi hyblygrwydd llawn i ni i sicrhau gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Gan frolio'r gallu i ddal 3,500 o bobl, mae llawr yr Awditoriwm hefyd yn cynnwys mynediad llawn i'r safle, sy'n golygu bod modd cynnal unrhyw gynhadledd, sioe fasnach, arddangosfa neu ddigwyddiad yn hawdd ac yn effeithiol.

Gyda'n wal rannu bwrpasol, rydym hefyd yn gallu cynnal nifer o ddigwyddiadau ar yr un pryd, er enghraifft, gallwn gynnal gwledd ar gyfer 750 ar lawr yr Awditoriwm a seminar o fewn y Cylch, heb unrhyw risg o ymyrraeth na'r naill yn tarfu ar y llall.

Gweld o'r tu ôl i'r llwyfan gydag offerynnau ac awditoriwm gwag
Cyfergyd sero lefel wag gyda grisiau troellog

Y Cynteddau

Mae'n werth ymweld â hi yn eu rhinwedd eu hunain, mae ein tair lefel concours yn unigol ac yn syfrdanol. Gyda'r sgert gopr a ffasâd y to yn adlewyrchu tu allan gormodol yr adeilad a'r darnau cyfagos o Fae Abertawe. Gallwch ddod o hyd i'n Swyddfa Docynnau a'n siop goffi, sydd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 12:00 a 17:00.

Yn hawdd rhai o ardaloedd mwyaf nodedig a chyffrous yn yr adeilad, mae'r cynteddau yn olau, llawn awyr ac yn eang, ac yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau bach, megis llofnodi llyfrau, arddangosfeydd, sgyrsiau a tebyg.

The FSG Lounge

Gyda'i fynedfa bwrpasol ei hun, bydd ein gwesteion corfforaethol a'r rhai sydd â Phrofiadau Lolfa FSG wedi'u huwchraddio yn cael eu derbyn i ardal bar preifat agos a chlyd trwy gydol y flwyddyn ar nosweithiau sioe. Mae sgriniau ras gyfnewid mewnol yn gwarantu na fyddwch byth yn colli eiliad o'r cyffro!

Mae'r gofod hwn hefyd yn berffaith ar gyfer perfformiadau bach, agos, sgyrsiau, trafodaethau a chyfarfodydd anffurfiol, gyda'i gyfleusterau arlwyo ei hun, lluniaeth poeth ac oer, a chyfleusterau pwrpasol.

"Mae'r Arena yn leoliad anhygoel! Roeddwn i a fy ngŵr Ian yn ddigon ffodus i weld perfformiadau Michael McIntyre a Rob Brydon a oedd yn rhagorol.

Roedd y profiad VIP a Bocs yn drît gwych gyda bwyd anhygoel a siampên i gychwyn!  Mor falch o gael yr Arena anhygoel hon yng nghanol ein dinas anhygoel! Edrych ymlaen at fynychu llawer mwy o sioeau yn yr Arena hon."

- Tonia & Ian Morgan, Westacres.

"Mae Rhiannon a'r tîm wedi bod yn bleser llwyr i ddelio â nhw. Mae'r wasanaeth a'r cyfathrebu wedi ein helpu i weld yr arena, a'r perfformiadau ar eu gorau. Mae'r sioeau a welsom hyd yma wedi caniatáu i ni brofi'r lolfa VIP cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiad, gan wneud y nosweithiau hyd yn oed yn fwy pleserus. Mae rhaid i chi wneud y profiad VIP os ydych chi'n edrych i ddathluachlysur arbennig!" 

- Rick Purdy, Dawsons Property.

Ystafelloedd Cyfarfod

Mae gan Arena Abertawe amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod pwrpasol. Gall y gofodau cyfforddus ac ysbrydoledig hyn eistedd o ddau i wythdeg o bobl mewn cymysgedd o ystafell fwrdd a gosodiadau theatr. Ychwanegwch hyn ynghyd â'n dewisiadau arlwyo cyn-lyfrau, ac mae gennych y lleoliad perffaith ar gyfer eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf, cyfarfod rhanddeiliaid neu sesiwn strategaeth.

Am fwy o wybodaeth, neu i archebu, e-bostiwch events@theambassadors.com