Tabl Adar Cynnar £175 (£25 y pen) - ARGAELEDD CYFYNGEDIG | Tabl safonol £210 (£30 y pen)

Dathlwch yr Haf mewn steil gyda Phaent Tyfu i Fyny yn Arena Abertawe, ac yna DJ yn chwarae caneuon Motown a vibes haf! Mae hwn yn gelf hwyliog, nid celfyddyd gain ac mae croeso i bawb!

Tocynnau wedi'u Tyfu:

TABL ADAR CYNNAR £175 (£25 Y PEN) - ARGAELEDD CYFYNGEDIG | TABL SAFONOL £210 (£34 Y PERSON)

4 o bobl: £124

3 o bobl: £96

2 o bobl: £66

Tocynnau sengl: £34

Sylwer Mae'r sesiynau'n cynnwys uchafswm o 7 o bobl. Bydd bar wedi'i stocio'n llawn gyda phecynnau diodydd cyrraedd ar gael ar gyfer Prosecco, gwin a chwrw yn nes at y dyddiad. Bwyd ar gael ar y safle, heb ei gynnwys ym mhris tocynnau. Mae hwn yn baent tyfu i fyny, rhaid i westeion fod yn 18+ i fynychu.

Paent mawr yr haf ar hyd
Dydd Sadwrn, Awst 24, 2024
i
Tabl Adar Cynnar £175 (£25 y pen) - ARGAELEDD CYFYNGEDIG | Tabl safonol £210 (£30 y pen)
6:15 PM – 11:15 PM