Gafaelwch yn y teulu cyfan ac ymunwch â Claire ar gyfer Paent Haf MAWR ar hyd yn lleoliad adloniant amlbwrpas mwyaf newydd De Cymru - Arena Abertawe. Wedi'i gynllunio ar gyfer y teulu cyfan i'w fwynhau, nid oes angen profiad paentio. Mae hwn yn Baent Haf MAWR Ynghyd â thema tanddwr, a chyfle i beintio NEWYDD SBON gyda Claire, nad yw erioed wedi'i wneud o'r blaen.

Bydd bwyd a diod ar gael ar y diwrnod. Bydd lluniaeth hefyd ar gael i'w archebu ymlaen llaw ar gyfradd is, yn agosach at ddyddiad y digwyddiad. 

Digwyddiad i'r Teulu:

Tablau saith: £140

Teuluoedd o 4: £84

Teuluoedd 3: £66

Teuluoedd o 2: £48

Sylwer Mae Arena Abertawe yn cynnal byrddau o 7 o bobl. Mae'r tocynnau wedi'u grwpio i ddarparu ar gyfer byrddau o 7. TOCYNNAU AR GAEL O £48 I DEULU O 2

PWYSIG: Os ydych chi'n dod fel grŵp mwy, gyda thocynnau wedi'u prynu mewn enwau gwahanol, ond yn dymuno eistedd gyda'i gilydd, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy e-bostio info@thepaintalonglady.com a byddwn yn gwneud ein gorau. Sylwer, mae hwn yn ddigwyddiad teuluol wedi'i anelu at y rhai bach, felly gofynnwn i bob grŵp gael o leiaf un plentyn. Gofynnwn hefyd i bob dau blentyn fod o leiaf un paentiad i oedolion.  Bydd pawb sy'n mynychu'r digwyddiad yn paentio.

Paent Teulu Haf MAWR ar hyd
Dydd Sadwrn, Awst 24, 2024
i
Canllaw oed: 5+
12:15 PM – 3:15 PM