£30 y pen yn seiliedig ar fwrdd o 7

Mae The Paint Along Lady yn mynd yn fawr ac yn dod i Arena Abertawe er mwyn lleddfu'r digwyddiad mwyaf mae hi erioed wedi'i wneud.

Claire Timbrell yw'r teimlad paentio y mae pawb yn sôn amdano. Mae bron i ddwy filiwn o bobl wedi gweld ei fideos Facebook a Live Paint Alongs ar-lein. Mae'r sioe enfawr hon yn argoeli i fod yn noson allan wych gyda thro. Dewch i barti a gadael gyda champwaith.

Nid oes angen unrhyw brofiad paentio, mae'n gelf hwyliog, nid celfyddyd gain.

Bydd cerddoriaeth fyw ar brif lwyfan yr Arena yn cael ei pherfformio gan y band ffync anhygoel Disco Panther, bydd pecynnau bwyd ar y safle a diodydd ar gael, gan wneud hwn yn Barti Nadolig perffaith ar gyfer swyddfeydd yn ogystal â grwpiau o ffrindiau sy'n dymuno gwneud rhywbeth gwahanol eleni.

The Big Christmas Paint Along
Dydd Gwener, Rhagfyr 15, 2023
i
£30 y pen yn seiliedig ar fwrdd o 7
Mae The Paint Along Lady yn mynd yn fawr ac yn dod i Arena Abertawe er mwyn lleddfu'r digwyddiad mwyaf mae hi erioed wedi'i wneud.
Canllaw Oed: 18+
Amser Rhedeg: TBC