Mynediad am ddim

Mae'r Gynhadledd Economi Werdd newydd yn gyfle i fusnesau a sefydliadau ddod at ei gilydd o bob rhan o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, i rannu gwybodaeth a chyd-greu dyfodol gwydn. Archebwch eich stondinau nawr, a chadwch y dyddiad!

Adeiladu ar effaith Cynhadledd Adferiad Gwyrdd Abertawe ym mis Mehefin 2022 (a ddaeth â thua 200 o fusnesau lleol ynghyd i rannu syniadau a heriau ar draws 8 thema werdd), a Chynhadledd ac Arddangosfa flynyddol Abertawe; Bydd y digwyddiad hwn yn ennyn diddordeb ac ymgysylltiad cryf gan BBaChau a busnesau mwy ledled De-orllewin Cymru, yn ogystal â'r byd academaidd, llywodraeth leol a phartneriaid rhanbarthol.

Mae'r digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe a Celtic Freeport.

Cynhadledd Werdd
Dydd Mercher, Tachwedd 22, 2023
i
Mynediad am ddim
Mae'r Gynhadledd Economi Werdd newydd yn gyfle i fusnesau a sefydliadau ddod at ei gilydd o bob rhan o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, i rannu gwybodaeth a chyd-greu dyfodol gwydn. Archebwch eich stondinau nawr, a chadwch y dyddiad!
10:00 - 18:00