MYNEDIAD AM DDIM

Pa ffordd well sydd yna i dreulio eich awr ginio na phrofi'r gerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiad cartref gorau sydd gan Gymru i'w gynnig?

Mae'r Sesiynau Siop Goffi yn gweld y gorau ymhlith artistiaid newydd o Abertawe ac ymhellach i ffwrdd yn chwarae i dorf agos o fewn amgylchoedd toreithiog siop goffi Arena Abertawe.

Coffi cryf, brechdanau a byrbrydau wedi'u paratoi'n ffres a'r holl adloniant y gallech chi obeithio amdano mewn egwyl ginio.

Os hoffech chi ymuno yn yr hwyl, ond na allwch dynnu'ch hun i ffwrdd o'r swyddfa neu'r soffa, mae pob sesiwn siop goffi yn cael ei ffrydio'n fyw trwy ein tudalen Facebook, sydd i'w gweld yma.

Mae'r lineup yr wythnos hon yn cynnwys caneuon cariad hamddenol gan Jolene Laurence, y trwbadwr Nigel Philip Davies a chyfrolau enigmatig A House In France.